Podmienky Mikulášskej súťaže o GEWA digitálne piano pre ZUŠ na Slovensku

Kategórie
 
 
 
 
 

Podmienky Mikulášskej súťaže o GEWA digitálne piano pre ZUŠ na Slovensku

 

 1. Hudobné nástroje Peter Schlosser, https://www.edur.sk/  IČO: 41 314 409, organizuje v období od 1.11.2019 do 5.12.2019 súťaž o GEWA digitálne piano DP 300G.
 2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.
 3. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky Základné umelecké školy v Slovenskej republike.
 4. Základná umelecká škola sa môže zapojiť do súťaže spätnou odpoveďou na súťažnú otázku: ,,V ktorom roku bola založená firma GEWA MUSIC?“ 
 5. Súťažiaci, ktorý sa prihlási do súťaže dáva súhlas, že jeho údaje: názov Základnej umeleckej školy, sídlo a poverený zástupca budú bezodplatne zverejnené na webovej stránke https://www.edur.sk/ , https://www.facebook.com/edur.sk a https://www.instagram.com/edurmusic/?hl=cs, údaje budú rovnako zverejnené na webových stránkach firmy GEWA MUSIC na reklamné a marketingové účely.
 6. Výsledky súťaže sú konečné a bez možnosti odvolania.
 7. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži alebo výhry právnou cestou nie je možné.
 8. V prípade otázok týkajúcich sa súťaže, môžete volať na tel. číslo: +421 905 386 247
 9. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny súťaže, právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť alebo ukončiť.
 10. Výhra bude odovzdaná osobne v predajni v Topoľčanoch, Nám. M. R. Štefánika.
 11. Ak nedôjde k odovzdaniu výhry z dôvodov na strane výhercu, usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.
 12. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

1.11.2019 | EDUR.SK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia