Články

Kategórie
 
 
 
 
 

 

 1. Hudobné nástroje Peter Schlosser, https://www.edur.sk/  IČO: 41 314 409, organizuje v období od 1.11.2019 do 5.12.2019 súťaž o GEWA digitálne piano DP 300G.
 2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.
 3. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky Základné umelecké školy v Slovenskej republike.
 4. Základná umelecká škola sa môže zapojiť do súťaže spätnou odpoveďou na súťažnú otázku: ,,V ktorom roku bola založená firma GEWA MUSIC?“ 
 5. Súťažiaci, ktorý sa prihlási do súťaže dáva súhlas, že jeho údaje: názov Základnej umeleckej školy, sídlo a poverený zástupca budú bezodplatne zverejnené na webovej stránke https://www.edur.sk/ , https://www.facebook.com/edur.sk a https://www.instagram.com/edurmusic/?hl=cs, údaje budú rovnako zverejnené na webových stránkach firmy GEWA MUSIC na reklamné a marketingové účely.
 6. Výsledky súťaže sú konečné a bez možnosti odvolania.
 7. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži alebo výhry právnou cestou nie je možné.
 8. V prípade otázok týkajúcich sa súťaže, môžete volať na tel. číslo: +421 905 386 247
 9. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny súťaže, právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť alebo ukončiť.
 10. Výhra bude odovzdaná osobne v predajni v Topoľčanoch, Nám. M. R. Štefánika.
 11. Ak nedôjde k odovzdaniu výhry z dôvodov na strane výhercu, usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.
 12. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

 

KORG PA600 patrí medzi veľmi známe a najpredávanejšie keyboardy tejto značky. Tento typ je určený hlavne pre umelcov, ktorí majú záujem skladať vlastnú hudbu, ale aj pre sólo hudobníkov. 

V nasledujúcich riadkoch si ukážeme všetko, čo potrebujete vedieť o tomto nástroji. 

 

 

    Klavír je výnimočný hudobný nástroj z mnohých hľadísk. Či sa naň budeme pozerať z pohľadu technickej stavby, kde všeobecne hovoríme o strunovom nástroji alebo ho budeme obdivovať z pohľadu poslucháčov či klaviristov, vždy si zaslúži oslovenie kráľ hudobných nástrojov. 

 

Hudba je všeobecne považovaná za prirodzené spojenie človeka s krásou, prirodzenosťou, dokonalosťou, harmóniou či emóciami. Vďaka nej sa učíme presnosti, trpezlivosti, tvorením samých seba či ovládaním naších vlastných pocitov. Okrem toho môžeme s istotou povedať, že lieči a pozitívne ovplyvňuje aj intelektuálne schopnosti človeka.

Aj súčastní vedci s týmto tvrdením súhlasia, a preto dávajú zelenú spojeniu hudby s vašími deťmi.

 

Mnoho ľudí si neuvedomuje, aká dôležitá je úloha bubeníka. Predsa udržať konštantný rytmus je napodstatnejšou časťou tvorenia hudby.

Preto sa poďme spoločne pozrieť, akú správnu výbavu bicích by mal mať či už bubeník začiatočník, alebo skúsený muzikant, aby ich kapela stále hrala do rytmu!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia